AKTUALITY

Poslední aktualizace dne :02.02.2008


Zdravím Vás,
 
 na poslední chvíli, ale přece, posílám ještě pozvánku na únorový Logos. Tuto neděli budeme s PhDr. Zdeňkem Doskočilem besedovat na téma výzkumu 40 leté etapy budování socialismu v Československu metodou orální historie.
 
   Vlastní pozvánka je v příloze, link na web je zde: http://logos.gl.cz/ls-akce/
 
                                   Děkuji za předání dále Vašimi distribučními kanály, hezký den.
 

                                                 Milan Kasimír
                                                 Logos Praha,o.s.
                                                 www.logos.gl.cz
                                                 logospraha@email.cz
 

Vážení,
pokud se k vám ještě nedostalo, posílám pozvánku na vernisáž putovní výstavy "Historie gay a lesbického hnutí v České republice".

S pozdravem,

Mgr. Lucie Otáhalová
vedoucí sekretariátu Rady vlády ČR pro lidská práva
Head of the Secretariat of the Government Council for Human Rights
Vladislavova 4
100 00 Praha 1
tel. 296 153 579
fax. 296 153 357
www.vlada.cz


Dobrý den /Ahoj,
 
 v příloze zasílám pozvánku na setkání našeho sdružení v neděli dne 2.prosince. Od 16:00 hodin budeme besedovat s filosofem Erazimem Kohákem. Vy i Vaši členové, příznivici a návštěvníci stránek jste srdečně zváni. Děkuji také za další distribuci této pozvánky Vašimi kanály.
 
Odkaz na pozvánku na webu je zde: http://logos.gl.cz/ls-akce/pozvanka-kohak.pdf
 
       Pěkný listopad
 
                                    Milan Kasimír
                                   Logos Praha, o.s.
                                  člen výboru sdružení
                                 logospraha@email.cz
 

Milí návštěvníci, přijměte naše pozvání na nadcházející akce Logosu... 

NEJBLIŽŠÍ SETKÁNÍ

Naše příští setkání se uskuteční v neděli dne 4. listopadu 2007 od 14:00 h v kostele "U Jákobova žebříku" v Praze 8 – Kobylisích. Společné odpoledne bude jako vždy zahájeno cca hodinovou bohoslužbou.
Po přestávce bude 16:00 h následovat společenská část, jehož hostem bude psycholog Radkin Honzák. Hovořit budeme o úloze emocí v životě člověka.
Máte-li zájem, můžete si stáhnout pozvánku a pozvat i své přátele nebo známé.


Přeji hezkou středu,

chtěla bych vás upozornit na festival Karneval rozmanitosti, který pořádá společnost Člověk v tísni během října a listopadu na mnoha místech ČR. V programu jsou také filmy a spoty s LGT tématikou.

Také budu ráda, pokud se podíváte na speciál na stránkách novinky.cz http://www.novinky.cz/domaci/ (umístěn na pravé liště vedle druhé zprávy – tři barevné postavičky), kde můžete hlasovat o nejlepší spot k tématu diskriminace.

Přeji vám příjemnou zábavu a doufám, že na některý z Karnevalů zavítáme. Veškeré informace jsou na www.karnevalrozmanitosti.cz a budu ráda, pokud budete info o tomto festivalu rozšiřovat dále.

Díky,
Hana Kulhánková

17.10.2007


Pěkný den,
dovolte nám, abychom Vás informovali o novinkách v našem sdružení pro g/l/t/b minoritu v oblasti sportu a turistiky. na www.pratety.cz se dozvíte o oddílech plavání, badmintonu, o nově vznikajících šseti oddílech volejbalu včetně jednoho lesbického, o akcích, které připravujeme pro členy i nečleny našeho sdružení.
Pokud můžete, pošlete tuto zprávu vašim členům a přátelům, třeba si někdo bude chtít přijít zasportovat.
Omlouváme se, pokud Vás tento mejl nějak obtěžoval.
Hodně úspěchů, pekné léto!
A děkujeme

Dan
za Centrum TS, pratety


Klub Rudolf v Praze pořádá víkendové setkání  20. až 22. července 2007 v příjemném prostředí penzionu alpin v Rokytnici nad Jizerou.
Autobus je zajištěný přímo z Prahy na místo určení.
 
Více info o této akce zde na stránkách:
 
http://www.branatolerance.wbs.cz/index.php?menu=3
 
Může to být docela zajímavá akce
 
Hzký den
Ušáček
http://usacek.eu

Dobrý den,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na seminář *GLB komunita v Čechách
(diskriminace z důvodu sexuální orientace)*. Seminář organizuje Poradna
pro občanství/občanská a lidská práva ve spolupráci s Multikulturním
centrem Praha.
Seminář se bude konat v rámci 13. nejen lesbického kulturního festivalu *eLnadruhou* dne 21. května 2007
od 9.30 do 17.00 hod v Café Therapy, Praha. Účast na semináři je
bezplatná, *mimopražským účastníkům a účastnicím bude jízdné propláceno*.
Chtěli bychom Vás požádat o potvrzení Vaší účasti do 7. května 2007 a
zároveň o další šíření pozvánky.
Těšíme se na Vaši účast.
S pozdravem Martina Štěpánková

GLB KOMUNITA V ČECHÁCH

Diskriminace z důvodu sexuální orientace

 Festival eLnadruhou 16.5.-22.5.2007

Seminář 21. května 2007 (9.00 -17.00)

Café Therapy, Praha

ČAS

PROGRAM

POZNÁMKY

9.00 – 9.30

Prezence

Cca 20 – 25 účastníků

9.30 – 9.40

Martina Štěpánková

Moderátorka

Zahájení + Uvítání + Představení

9.40 -

9.50

Džamila Stehlíková

Ministryně bez portfeje

Úvodní slovo

9.50 –

11.00

GLB komunita a společnost

Olga Pechová

 

Historie:

·        vliv české sekulární tradice ve vztahu k homosexualitě,

·        první republika a okupace–mezi svobodou a represí,

·        komunistický režim a jeho vztah k homosexuálním lidem,

·        česká sexuologická škola a její vliv na společenské povědomí

… a současnost:

·        devadesátá léta jako bod zlomu - vliv aktivistů nebo médií?

·        výzkumy veřejného mínění od osmdesátých let do současnosti – jsme liberální ostrov v bývalém východním bloku?

·        politická reprezentace a gay témata – budeme mít LGB politiky?

·        registrované partnerství jako Pyrrhovo vítězství aneb předčasný umíráček LGB aktivismu

11.00 – 11.15

Přestávka – káva

 

11.15 –

12.00

 

Workshop

LGB komunita v ČR – pohled zevnitř:

Jak LGB lidé vnímají své postavení v české společnosti – jsou s ním spokojeni nebo cítí potřebu jej změnit – mají v takovém případě vůli a jsou schopni jej změnit? V čem a jak?

12.00 – 12.45

Diskriminace

Lucie Otáhalová

Co je to diskriminace. Antidiskriminační zákon a problémy s jeho přijímáním.

Existuje diskriminace GLB menšiny a jak je rozsáhlá?

12.45 – 13.15

Oběd

 

13.15 – 14.00

Slávek Goga

Prosazování legislativních změn týkajících se LGB komunity na pozadí jejího vývoje v ČR / srovnání se situací v zahraničí

14.00 – 15.00

Queer komunita v mediích

Hana Kulhánková

 

Mediální obraz vytvářený / nevytvářený queer komunitou.

Schopnost / neschopnost prezentace rozmanitosti.

15.00 – 15.20

Přestávka – káva

 

15.20 – 16.30

Workshop

LGB komunita v ČR – pohled zvenčí: Jak změnit obraz LGB lidí v očích veřejnosti, politiků a médií. Mají LGB lidé vůbec potřebu tento obraz měnit?

Opomíjená LGB témata – je třeba o nich mluvit a pokud ano, tak jak? (Je jejich opomíjení důsledkem neschopnosti prezentovat je zájmovými LGB sdruženími, strachu z radikalismu nebo nedostatku opravdového zájmu, atd.).

16.30 – 17.00

Zakončení a shrnutí

  

Pěšky atd.
Akce pro g
&l a naše přátele Vás srdečně zve na tradiční zahájení sezóny

 Rozkvetlou Pálavou

Sobota 14.dubna 2007

 

Sraz na hlavním nádraží v Brně u úschovny zavazadel (skříňky, u vedlejšího vchodu) v 8.05. Odjezd v 8.22 do Popic.

Trasa: Popice – Dolní Věstonice – Děvičky – Soutěska – Sirotčí hrádek – Mikulov (oběd).

Odjezd z Mikulova busem v 16.20 (17.43) nebo 18.20 (19.43), případně vlakem v 17.59 do Břeclavi (18.30) a dále v 18.39 do Brna (19.17). Délka cca 20 km.

 Tradiční přechody rozkvetlé Pálavy se konají pravidelně od roku 1995. Jedná se o vůbec největší gay akci tohoto typu v České republice. Navštívíme místa, kudy táhla stáda mamutů, místo, kde před 30 000 lety vznikla známá Věstonická Venuše, území Markomanských válek Římanů proti Germánům (známé z filmu Gladiátor, Římané nazývali Pálavu Silva Lunae – Les Luny)… Zde tepalo srdce Velké Moravy a odehrála se i první bitva třicetileté války… Kraj bílých vápencových skal, kraj vína, divokých kosatců (uvidíme je v plném květu), orlů…

 Na viděnou se těší -lami-

 Informace: pesky@post.cz

Tel: +420 604 425 821


Vážení přátelé,

 

 Dovolte, abych se na Vás touto cestou obrátil jménem občanského sdružení gayů a lesbických žen Logos Praha s následující prosbou.

 

  Na půdě našeho sdružení se v současné době rodí iniciativa k založení a rozvinutí projektu, jehož cílem by bylo zajištění systematické profesionální péče o g/l seniory. Naším záměrem je vytvořit neziskovou organizaci, která bude poskytovat potřebným z řad seniorů podporu a pomoc formou home care. Dalším postupným cílem by bylo vybudování komunitního centra pro seniory s potřebným vybavením a zázemím.

 

   Tento poměrně ambiciózní záměr se však podaří realizovat pouze tehdy, najde-li se, primárně uvnitř g/l komunity (neboť projekt by měl být realizován jako g/l aktivita - g/l pro g/l), dostatečný počet osob, jež by byly ochotny se projektu delší dobu věnovat. Naše sdružení v současné době několika takovými osobami disponuje, tento počet však pro bezpečné rozvinutí a především dlouhodobé udržení aktivity nestačí.

 

    Obracím se proto na Vás, představitele partnerských g/l spolků, a sdružení s dotazem, zda ve Vašich řadách jsou osoby, které daná tématika oslovuje a práci na projektu by se chtěly věnovat. Jde o svým způsobem odpověď na otázku, co by se dalo dále dělat za situace, kdy zákon o RP byl prosazen, a část sil, do té doby vázaných na diskuse s politiky i veřejností související s tématem tolerance a přijetí, lze uvolnit k jiným potřebným aktivitám. Předpokladem účasti v projektu je morální bezúhonnost, zájem o problematiku, organizační schopnosti a připravenost vzít na sebe dlouhodobý závazek v projektu pracovat.

 

     Budeme vděčni za předání této informace Vašim členům a příznivcům, event. za vyvěšení na Vašich stránkách. Dotazy a předběžná vyjádření ochoty v projektu pracovat rádi přijmeme na naší e-mailové adrese: logospraha@email.cz.

 

 

 

        Děkuji za pozornost, kterou jste mé zprávě věnovali, přeji hezký den a vše dobré do roku 2007.

 

 

 

 

                                                                                             Milan Kasimír

                                                                                             Logos Praha,o.s.

                                                                                             Člen výboru sdružení

                                                                                              www.logos.gl.cz

¨                                                                                            e-mail: logospraha@email.cz    


Dobrý večer,

ráda bych vás chtěla informovat, že dříve anoncovaný nový LGBT pořad se začal natáčet. Bude se jmenovat Q, bude to týdeník a vysílat by se měl od ledna každou středu od 22.00 nebo od 23.00 na ČT1.

Opět se na vás všechny obracím s velkou prosbou. První díl bude spojovat jednotné téma "Zrození" a proto hledáme lesbické páry a gay páry, které vychovávají děti nebo jsou právě v očekávání narození nového potomka. Budu velmi ráda, pokud mi pošlete kontakt na takovéto páry (nemusí být registrovaní/registrované).

Taky budu velmi ráda, pokud se mi ozvou páry, které uzavřeli registrované partnerství.

Předem děkuji,

Hana Kulhánková
hana.kulhankova@seznam.cz


MEZIPATRA uz za tyden

Vazeni a mile, mili a vazene,

uz sedmym rokem se nam dari poradat filmovy festival s LGBT tematikou MEZIPATRA. Uz pristi patek 27.10. startujeme v brnenskem kine Scala, od soboty se presuneme do kina Art, kde se zdrzime az do pristi soboty 4.11. Brnenska cast festivalu vyvrcholi vecirkem MeziParty v klubu Faval. A od pondeli 6.11. zaciname nanovo v prazskem kine Svetozor, kde skoncime v nedeli 12.11.

Hlavnim tematem rocniku je PUBERTA. Smutne udalosti letosniho roku je venovana sekce filmovych adaptaci podle knih nizozemskeho gay autora Gerarda Reveho, ktery letos v dubnu zemrel. A nemalou sekci predstavuji slovenske snimky v cele s filmem Hana a jeji bratri, ktery nam pred peti lety vyprodal hlediste.

Doprovodny program obsahuje i radu zajimavych divadelnich predstaveni, scenickych cteni, literarnich cteni, serii diskusi, tri vystavy a hned pet vecirku. Podrobny program:
http://2006.mezipatra.cz/gff-2006-program/

Opet mate moznost adoptovat si film:
http://2006.mezipatra.cz/gff-2006/adopce.phtml

Novinkou jsou vikendove permanentky za 250 korun - v Brne hned na prvni vikend 28.-29.10., v Praze pak 11.-12.11. A pozor: na tri z filmu uvadenych behem tech zminenych vikendovych dnu se dostanete prave jenom s permanentkou. V Praze mame navic i celotydenni permanentky za 499 korun. Podrobnosti:
http://2006.mezipatra.cz/gff-2006/vstupenky.phtml

A mate-li svoje webove stranky, prosime vas o umisteni nasich banneru:
http://2006.mezipatra.cz/gff-2006/bannery.phtml

Tesime se na navstevu!

Za organizacni tym festivalu
Martin Strachon

==============================================================
Odesilatel: MEZIPATRA (martin.strachon@stud.cz) bazi
Odesláno: 19.10. 2006 - 03:22
==============================================================


Drahe a drazi,

zde je tip na velmi zajimavy film, hral se kdysi na festivalu Mezipatra.

Trembling Before G-d je jedinečný celovečerní dokumentární film, který otřásá naším vnímáním víry, sexuality a náboženského fundamentalismu. Snímek tvoří osobní příběhy chasidských a ortodoxních Židů, kteří jsou gayové či lesby, a je současně portrétem lidí, kteří čelí zásadnímu dilematu – jak smířit svojí vášnivou lásku k judaismu a Bohu s drastickým biblickým zákazem homosexuality. Ve filmu se setkáváme se širokým spektrem osobností – z nichž někteří tají svojí orientaci, jiní ji zase otevřeně přiznávají – ve snímku se objeví první veřejně známý ortodoxní gay rabín, tajně ženaté chasidské gay a lesbické páry, lidé opuštění svými náboženskými rodinami a ortodoxní lesbické středoškolačky.

Hraje se: Po 27. 3. 2006 20:00 80 Kč
Přítomný bude i režisér a jeden s rabínů.
http://www.kinosvetozor.cz/program/filmy/detail/?id=673

Hana
S pozdravem,
Hana Kulhánková
mobil: +420-605-158 080
e-mail: hana.kulhankova@seznam.cz