POHLEDNICE Z VYSOČINY

Pohled na město Třešť

Vysočina, malá oáza uprostřed naší krásné země. Pro někoho opičí hory, pro někoho malebný kraj, pro mě domov. Kraj, pro zamilované jak dělaný. Není tu žádný gay podnik, prostě nic, jenom my, Kluci z Vysočiny. Jsme tu velmi krátce a máme před sebou hodně práce, protože Vysočina je v oblasti gay dění zapomenutý kraj. Vlastně nejsme tu tak úplně sami. Jsou tu ještě gay invalidé, kteří sídlí v Pelhřimově. Rádi bychom vás pozvali k nám, do malebných koutů naší krásné Vysočiny, za její rozmanitou přírodou. Přijďte objevovat tajná zákoutí hradů a zámků. V Pelhřimově si každý může vyzkoušet své nápady, důvtip a dovednosti v soutěži Festival rekordů a kuriozit, v Telči se zase můžete zaposlouchat do textů folkových a countryových písní, které znějí celou Telčí každoročně na přelomu července a srpna, kdy se konají folkové Prázdniny v Telči. V nedaleké Třebíči, ve které proběhla jedna z klubových akcí, je k vidění židovská synagoga, muzeum se zámkem a krásná bazilika. V Havlíčkově Brodě najdete malebné náměstí a krásný park. A nesmíme zapomenout na Žďár nad Sázavou a jeho Muzeum knihy. Budeme velmi rádi, když se k nám při našich akcích připojíte, ať už při jednodenním nebo dvoudenním výletu, nebo třeba jenom při posezení na kávě nebo něčem ostřejším. Máme vám co nabídnout po všech stránkách. Tedy skoro po všech.

Následující řádky jsou dnes již minulostí, členové G.- KLUBU VYSOČINY po dvou a půl letech činnosti současně s transformací SOHO na novou platformu Gay Iniciativu oficiálně ukončili činnost "KLUBU" a dále pokračují zcela neoficiálně, volně, podle nových principů, ve které uzrála dnešní doba. Ale zůstali jako dobrá parta lidí, kteří se dál scházejí podle možností a rádi mezi sebe přivítají dobré kluky a kamarády.

G.- Klub Vysočiny vznikl na ustavujícím shromáždění v Jihlavě, dne 11. 7. 1998. V současné době  má asi 17 členů a měsíčně nás kontaktuje asi 10 zájemců o informace a členství. Chtěli bychom se zaměřit kromě tradičních forem osvětové činnosti v oblasti prevence HIV/AIDS i na formy netradiční, což je například psychologicko - sexuální poradna při klubu nebo boj proti výrobě a užívání drog. Jedním z našich hlavních cílů je zvyšování informovanosti v těchto otázkách. Toto hodláme uskutečňovat vyvoláním diskusí s veřejností pomocí mediálních prostředků, nebo přímými konfrontacemi formou přednášek a besed s odborníky. První z akcí, kterou klub v této oblasti připravoval ve spolupráci s Okresní hygienickou stanicí v Jihlavě, bylo “PĚT DNÍ PROTI HIV”, což byly nejen přednášky pro širokou veřejnost ve Studentském klubu nebo v přednáškovém sále Okresního úřadu, ale i jiné akce kulturního a společenského charakteru. Pro svoje členy nechceme uskutečňovat jen besedy klubového charakteru, na kterých by se diskutovalo nejen o celospolečenských problémech v oblasti prevence AIDS, problematice drog, prostituce mládeže, ale rádi bychom, pokud o to bude zájem, kolektivně rozebírali problémy členů, které jim jejich sexuální orientace přináší v rodinném i pracovním životě. Dalším cílem těchto klubových setkání by měla být i zábava, jako například pořádání klubových diskoték či jiných akcí, na kterých bychom se všichni vzájemně poznali. V dlouhodobějším konceptu činnosti našeho klubu plánujeme i osvětové akce na školách mezi mládeží, kde bychom chtěli vhodnými, přístupnými formami na tuto mládež aktivně působit.

Vážení přátelé, budeme velmi rádi, když poctíte svou návštěvou nejen naše krásné okresní město, které je nejen důležitým průmyslovým, společenským a kulturním centrem, ale i městskou památkovou rezervací, ale hlavně, když zavítáte k nám do klubu, abychom si navzájem vyměnili zkušenosti, nápady a další náměty pro činnost klubu, na které se můžete podílet i vy. Ještě jsme se chtěli zmínit o tom, že v našem klubu funguje také redakční rada, neboť vydáváme svůj vlastní časopis, který má krásný název “PILNÍK”. Je to takový občasník, do kterého je možné přispívat povídkami, články, nebo jinými zajímavostmi ze světa kultury, filmu a jiných oblastí našeho života. Důležité je také to, alespoň podle mého názoru, že od listopadu loňského roku je klub řádným členem SOHO.

Myslíme, že to nejdůležitější už bylo ve stručnosti napsáno, další informace  si můžete napsat na naši kontaktní adresu uvedenou níže.

Adresa :
KLUCI Z VYSOČINY
Revoluční 966/8
589 01 Třešť

Telefon : 565 394 211
Mobil : 603 203 277 neb
o 608 625 420
E-mail:
Kluci.Vysocina@seznam.cz
ICQ: 349-290-137 Aktuální stav :

Tato stránka byla naposledy upravena dne 11.07.2007 18:21:18